Hızlı
Randevu
Talebi

Çocuk Oftalmolojosi Birimi

Şaşılık Nedir?

Her iki gözün aynı yöne bakamaması ve paralel hareket edememe durumudur. Bir göz düz bakarken diğer göz içe, dışa, yukarı ve aşağı kayabilir. Bu duruma şaşılık denir.

Gözün hareketini gözün dışına yapışan kaslar sağlar. Bu kaslar, gözleri uyum içinde hareket ettirerek devamlı birlikte odaklanmayı sağlarlar. Bu kasların bir veya birkaçının görevini iyi yapamaması durumunda şaşılık meydana gelir.

Bebekler ilk 6 ay foveal fiksasyon dönemi yaşar bu dönemde arasıra olan kaymalar normaldir. Çünkü bu döneme kadar bebekler, gözlerini paralel tutan her iki gözüyle algılama yeteneğini geliştirmemişlerdir. Daha sonra olan kaymalar mutlaka göz hekimince değerlendirilmelidir. Bu yüzden erken dönemde göz muayenesi ve tarama yapılması çok önemlidir.

Altıncı aydan sonraki içe kaymalara infantil ezotropya denir ve genelde gözlük gerektirmeyen, geniş açılı kaymalardır, tedavisi ise cerrahidir. Artık günümüzde gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde eskiden kabul edilen çocukların büyüyünce ameliyat olması fikri değişmiş, içe kaymalarda en erken zamanda; 1 yaş altında ameliyat edilmesi, ara ara dışa olan kaymalarda ise 4 yaş üstünde ameliyat olması fikri gelişmiştir.

İçe-dışa-yukarı ve aşağı şaşılık tiplerinden başka gizli şaşılıklar vardır, toplumda da sıktır. Burada gözlerden biri kapatılınca kayma ortaya çıkar. Her iki göz açıkken birleştirici bir mekanizma ile beyin gözlerin paralel durmasını sağlar. Ancak gözlerden biri kapatıldığında bu mekanizma bozulur ve kapatılan gözde kayma olur. Hasta genellikle kaymanın farkında değildir.

Gözlerde yorgunluk hissi, kızarıklık, ağrı, kuruluk hissi ve baş ağrısı gibi şikayetlerle başvurur. Görme kusuruda varsa bu şikayetler daha erken ortaya çıkar, özellikle yakın okumada hasta başağrısından şikayetçi olur. Bebeklik ve çocukluk döneminde olan kaymaların bir kısmı yalancı kaymalardır.

Yalancı kayma; Göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltıcı bir görünümdür. Bu durumun tam olarak aydınlatılabilmesi için mutlaka bir göz muayenesi yaptırılmalıdır.

Şaşılık Sebepleri Nelerdir? 

1) Kalıtsal

2) Gözlük ihtiyacı olduğu halde kullanılmaması 

3) Gözü hareket ettiren kaslardaki anormallikler

4) Nörolojik veya doğumsal problemler (Down send, beyin felci gibi durumlar)

İleri yaşlarda yüksek tansiyon, diabetes mellitus, travma, tümör, bazı enfeksiyon hastalıkları, zehirlenmeler.

Şaşılık Belirtileri 

1) Bir gözde kayma (En tipik belirti),

2) Başın bir tarafa eğilmesi ve yüzün bir tarafa dönük olması (Her iki gözü birlikte kullanmak için),

3) Işığı karşı hassasiyet,

4) Okuma sırasında tek gözü kapatma,

5) Çift görme, başağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler,

Görme keskinliğinin arttırılması, eğer varsa anormal baş pozisyonunun, çift görmenin düzeltilmesi, serbest göz hareketlerinin sağlanması ve kozmetik yakınmaların giderilmesidir.

Öncelikle gözlükle refraktif kusur düzeltilmelidir.

Göz tembelliği varsa tedavi edilmelidir. Yoksa beyin kayan gözdeki görüntüyü dikkate almamayı öğrenir. Bu da derinlik hissinin kaybolmasına ve tembelliğe neden olur. Yetişkinlerde ise daha önceden iki gözden beyne gelen görüntüyü algılamayı öğrendiği için çift görme meydana gelir.

Şaşılık Tedavisi Nasıl Yapılır?

1) Bazı tip şaşılıklar kırma kusuruna bağlıdır ve gözlük kullanmaya başlayınca şaşılık düzelir. Bu tip şaşılıklarda gözlük yeterli olmaktadır.

2) Hastanın gözünde tembellik varsa kapama yapılır.

3) Doğuştan olan kaymalar; genellikle gözlük gerektirmeyen, erken dönemde (6 ay-1 yaş) ameliyat edilmesi gerekli kaymalardır. Kaymaların büyük çoğunluğu 2-3 yaş civarında ortaya çıkar ve genellikle gözlükle tam düzelir. Gözlük takıldığı halde düzelmeyen kaymalara ise cerrahi tedavi gerekir.

4) Botoks:

- Felce bağlı şaşılıklarda,

- Ameliyat olmuş tam düzelme sağlanamamış hastalarda,

- Guatr hastalığına bağlı gözünde kayma olmuş hastalarda botoks etkilidir ve tedavi edici olarak kullanılabilir.

Felçlere bağlı ani oluşan kaymalarda genellikle çift görme vardır ve hasta için oldukça zor bir durumdur. Bu tarz şaşılıklarda genel eğilim 6 ay beklemektir. Ancak bekleme döneminde çift görmenin azalması amacıyla botoks uygulaması yapılabilir.


Göz Tembelliği Nedir?

Yeni doğduğunda bebekler silüet ayırt ederken, 6 aylıkken renkli görme ve 3 boyutlu görmeyi öğrenir.

Göz tembelliği; Bir gözün diğerine göre daha az görme kapasitesinin olması durumudur. Bu durum görme fonksiyonlarının henüz gelişimini tamamlamadığı erken çocukluk döneminde başlayan görme kaybının kalıcı olma durumudur, ancak önlenebilir görme kaybıdır. Bu yüzden erken dönemde yapılan göz muayenesi ve taramalar erken teşhiste etkilidir.

Göz Tembelliği Sebepleri 

1) Şaşılık; Kayma olan göz kullanılmadığı için giderek görmesi azalır

2) Gözlük ihtiyacı; Erken dönemde gözlük tedavisine başlanmalıdır

3) Doğuştan katarakt, göz kapağı düşüklüğü gibi görmeyi engelleyen durumlar

Göz Tembelliği Tedavisi 

1) Refraksiyon kusurunun düzeltilmesi

2) Kapama tedavisi (En etkili tedavi)

Kapamaya ne kadar erken başlanırsa sonuçları o kadar başarılı olur. 12 yaşına kadar kapama tedavisi yapılabilir.


Nistagmus Nedir?

Gözlerin ritmik titreşimi olarak tanımlanan istemsiz hareketlerdir

Nistagmus Teşhisi

1) Belirli bir bakış pozisyonu ile ortaya çıkıp çıkmadığı,

2) Yakın ve uzaktaki baş pozisyonu ile nistagmusun azalması veya ortadan kalkması durumuna göre teşhis edilir.

Nistagmus Tedavisi

Önce uygun gözlük ile görme düzeyi arttırılmalıdır.

Cerrahi tedavi; Ancak şaşılıktaki kadar başarı oranı yüksek değildir.

Doğumdan hemen sonra ve çocukluk döneminde gözlerin görünen ve görünmeyen rahatsızlıklarında mutlaka bir uzman hekime gösterilmesi ve gerekiyorsa tedavisi gerekmektedir.